Dal Dadkiisaa Daryeela

Dal walba dadkiisa daryeela. Si taas loo helana waxaa loo baahan yahay isbedel dhab ah oo qof walboo Soomaali ah la yimaado.